Cẩu bánh lốp

RTC27 Item: RTC27
Model: NK550
NSX: Kato
Công suất: 55 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC05 Item: RTC05
Model: KH-35H-III
NSX: Kato
Công suất: 35 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC01 Item: RTC01
Model: KR45H-VS
NSX: Kato
Công suất: 45 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC04 Item: RTC04
Model: RK 450
NSX: Kobelco
Công suất: 45 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com