Xe Nâng Người

BL13 Item: BL13
Model: 800A
NSX: JLG
Công suất: 24m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL09 Item: BL09
Model: 600SJ
NSX: JLG
Công suất: 18m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL16 Item: BL16
Model: Z80/60
NSX: Genie Z80/60
Công suất: 24m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL06 Item: BL06
Model: S80
NSX: Genie
Công suất: 24 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL11 Item: BL11
Model: 600S
NSX: JLG
Công suất: 18 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL10 Item: BL10
Model: 800S
NSX: JLG
Công suất: 24 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com