Sản Phẩm và Dịch Vụ

BL13 Item: BL13
Model: 800A
NSX: JLG
Công suất: 24m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL09 Item: BL09
Model: 600SJ
NSX: JLG
Công suất: 18m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL16 Item: BL16
Model: Z80/60
NSX: Genie Z80/60
Công suất: 24m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC29 Item: RTC29
Model: CKS900
NSX: Kobelco
Công suất: 90 tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC25 Item: RTC25
Model: CKE800-1F
NSX: Kobelco
Công suất: 80 tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL06 Item: BL06
Model: S80
NSX: Genie
Công suất: 24 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL11 Item: BL11
Model: 600S
NSX: JLG
Công suất: 18 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
BL10 Item: BL10
Model: 800S
NSX: JLG
Công suất: 24 m

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC18 Item: RTC18
Model: LS238RH-5
NSX: Sumitomo
Công suất: 100 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC22 Item: RTC22
Model: CX650
NSX: Hitachi
Công suất: 65 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC27 Item: RTC27
Model: NK550
NSX: Kato
Công suất: 55 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
CC01 Item: CC01
Model: SL6000
NSX: Kobelco
Công suất: 550 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC13 Item: RTC13
Model: 7250-2F
NSX: Kobelco
Công suất: 250 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC12 Item: RTC12
Model: KH850
NSX: Hitachi
Công suất: 150 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC11 Item: RTC11
Model: CKE-1800
NSX: Kobelco
Công suất: 180 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC05 Item: RTC05
Model: KH-35H-III
NSX: Kato
Công suất: 35 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC01 Item: RTC01
Model: KR45H-VS
NSX: Kato
Công suất: 45 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
RTC04 Item: RTC04
Model: RK 450
NSX: Kobelco
Công suất: 45 Tấn

Xem chi tết Mua ngay Thuê ngay
Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com