Dự Án Metro - Bến Thành - Suối Tiên

Dự Án Metro - Bến Thành - Suối Tiên Lắp dựng nhà thép tiền chế tại tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên. Địa điểm thi công tại Bến Thành, Quận 1
Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com