Nhà máy điện gió Hướng Linh 2, Quảng Trị

Nhà máy điện gió Hướng Linh 2, Quảng Trị Lắp dựng trụ tháp, tubin, cánh
Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com