Cho thuê thiết bị

Cho thuê thiết bị Vung Ang Thermal Power Project - Ha Tinh

Mô tả:  cẩu ổng

Thiết bị: Kato 25 tấn

Thời gian thuê: 06/12/2010 - 24/09/2011

Công ty TNHH Sin Heng Việt Nam

Địa chỉ: 61 Đường C, Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, HCM
Điện thoại : (028) 5417 3928            Fax: (028) 5417 3929
MST: 01 03 184 380
Email : shvn@sinheng.com.vn

Copyright @ 2011 Sin Heng Việt Nam. All Rights Reserved
Powered by vnwebpro.com